Farligt avfall

Det är det farliga avfallet som är allra viktigast att sortera ut och lämna in, eftersom det kan skada både människor och miljö om det inte hanteras på rätt sätt.

Giftiga ämnen i avloppsvattnet kan förorena och förgifta våra sjöar och grundvatten, de kan också störa reningsverkens drift och försämrar slamkvalitén. Spola därför aldrig ner kemikalier såsom oljeavfall, lösningsmedel, färger, läkemedel, bekämpningsmedel m.m. i avloppet.

Allt farligt avfall som du lämnar på återvinningscentralen sorteras innan det skickas vidare för fortsatt behandling vid särskilda behandlingsanläggningar. Vid sorteringen hälls vissa ämnen ihop för att underlätta den fortsatta hanteringen.

Hjälp oss genom att tydligt märka ut innehållet på det du lämnar till oss.

 

Glöm inte! Kommunkortet skall visas upp vid besök på återvinningscentralen i Hallsberg eller på soptippen i Kvarntorp.

Läs mer här!öppnas i nytt fönster

 


Hämtning av grovsopor samt kyl och frys, el- och elektronikavfall kommer att ske veckorna 38-41. Läs mer här!öppnas i nytt fönster

Återvinningscentralen i hallsberg har följande öppettider.öppnas i nytt fönster Telefon: 0582-68 50 26

Återvinningscentral  och avfallssorteringen i Kvarntorp har följande öppettider!öppnas i nytt fönster Telefon: 019-57 70 75


Kvicksilver i lågenergilampor och lysrör

Hur ska man säkrast agera i hemmet om man slagit sönder en lågenergilampa eller ett lysrör som innehåller kvicksilver. Kemikalieinspektionen har tagit fram en rekommendation om hur privatpersoner bör agera för att minska exponeringen för kvicksilver om detta inträffar. Klicka här för mer information !öppnas i nytt fönster


SMÅBATTERIER

Tänk på att alla gamla batterier ska lämnas till batteriinsamlingen. Speciellt viktigt är det att lämna in de små knappcellsbatterierna som ofta finns i klockor, kameror och annan småelektronik.
I dessa kan det finnas kvicksilver och andra tungmetaller. En annan typ av batterier som är viktiga att lämna in när de inte fungerar är de upp laddningsbara batterierna. Dessa innehåller oftast nickel och kadmium. Tänk på att dessa batterier ofta finns fastmonterade i en hel del produkter idag. Montera helst bort batterierna från produkterna innan du lämnar in dem till batteriinsamlingen.
Lämna tillbaka de farliga batterierna där du köpt dem, eller lägg dem i batteriholkarna som bland annat finns vid återvinningsstationerna. Även återvinningscentralen tar emot batterier.

För mer information om återvinning av batterier, besök gärna batteriinsamlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På kartan nedan kan du även se på vilka platser i Hallsbergs kommun som du kan lämna in dina förbrukade batterier.

Eldning av avfall

Avfall ska i första hand återanvändas eller återvinnas.

Detta gäller dock för eldning av avfall.

  • Miljöbalkens bestämmelser omfattar eldning av avfall och gäller såväl privatpersoner som verksamhetsutövare.
  • Eldning av hushållsavfall, möbler, förpackningar, tidningar, kartonger och liknande är inte tillåtet!
  • Sker eldning av trädgårdsavfall utomhus strider detta mot Miljöbalkens hushållningsprincip som innebär att energiutvinning från avfallet om möjligt ska ske. Miljökontoret rekommenderar att trädgårdsavfall lämnas till en återvinningscentral där omhändertagande sker för energiutvinning.
  • Eldning av trädgårdsavfall som exempelvis kvistar och löv på tomten får ske enbart under förutsättning att eldningen sker på ett sätt som inte blir störande för grannar och andra i närheten. Ska trädgårdsavfall eldas bör detta ske så att förbränningen blir så fullständig som möjligt. Är förbränningen ofullständig bildas avsevärt mycket mer skadliga föroreningar. Läs mer här!
Bo i Hallsberg
Allehallen Bad/gym
Childrens.se
Sydnärkes Utbildningsförbund
Bergööska huset
Sök kartor
Livsmedelskontroll i Hallsbergs kommun
Vision och mål
Vi är en Fairtrade City
Yrkeshögskolan i Hallsberg.
2011-12-07
Uppdaterad av:
Görgen Johansson
Klicka för talsyntes
Postadress: Hallsbergs kommun, 694 80 HALLSBERG  |  Telefon: 0582-68 50 00  |  Fax: 0582-68 50 02  |  kommun@hallsberg.se | Organisationsnummer: 212000-1926

Om webbplatsen | E-login för kommunens personal